Gülafet Bayram
  Güncelleme: 03-08-2020 22:03:00   27-07-2020 21:31:00

Az Daha Dayan Karabağ

Bir gün ressamlar Türkün simasını kaybederlerse Yıldırımı alsınlar,yapıversinler

                                                                                            

 Mustafa Kamal Atatürk

  

Yaz gecelerinin yağmurunu çok seviyordum.Gencliğimde cocuk gibi ellerimi uzatıp avcumun içini dudaklarıyla ıslatan yağmur damlalarının fısıltısını dinliyordum.Sonra büyüklerimden öğrendiğim gibi ezan okundu ğunda,yağmur yağdığında gözlerimi kapatıp içten dualar ediyordum.İşte tam 30 yıldır yağmurla arkadaşlık etmiyorum.Damlaların fısıltısından korkuyorum.Neden biliyor musunuz?..Tam 30 yıldır işğal olunmuş yurdumun - Karabağımın gözlerinden akan kanlı yağmur damlalarının sessiz çığlıklarından tüylerim diken diken oluyor ondan...30 yıldır cennet mekan Karabağımıza giden yolların hasretiyle kavruluyoruz - ona kavuş mak umutuyla...Bir millet için 30 yıl can parçasından ayrı kalmak, tarihi adaletsizliğe saar,lal dinmez olarak kendi amacları için siyasi sahnede yer alan güc devletlerin Pantemimo tiyatrosunun çaresiz seyricisine dönüşme ğin ne kadar acınacaklı durum olduğunun farkındasız değil mi?

Az daha dayan,Karabağ...Ermenilerin alıp verdiği nefesten Hankendinin, Şuşanın,Laçının midesi bulanıyor."İsa bulağı"nın gözlerinden kan damıyor. Dağlarında,kayalarında Karabağ atlarının kişnemesi ,"Karabağ şikestesi" yankı vermiyor.Sadece Şuşada - Karabağda filizlenen,çiçek açan Harıbül bül bize küsmüş...Neden bu kadar gec kaldık diye...Ermeniler üzerinde yürüdükce "Cıdır Düzü"nün kemikleri sızlıyor...

Az daha dayan , Karabağ...Kafamın içinde kurcalanan sorulardan biri:Şanlı kahramanlık tarihi olan Türk ulusu şu facieni yaşamalıydı mı?Tabiki hayır!Peki neden?Sorunun hessas noktası şu:Ne zaman ki Oğuz soyundan - kanımızın,genimizin Türk olduğunu savaş meydanlarında kahramanlı ğımızla  ispatladık- ondan...Bütünleşip Bağımsız Azerbaycan Devleti kurduk da- ondan...Birlik olduğumuzda farslar ve ruslar güclü olduğumuzu görüp korkuyorlardı- ondan..Ne zaman ki:Türküz!Biz ölmeriz,şehit oluruz!-deyip haykırdığımızda rahatsız oluyorlardı da-ondan...Bozkurt soylarını sinsi politikalarıyla ayırdıkları zamandan Azerbaycan Türkleri de tarihi facielerini yaşadı.

Yüz yıllar önce İran ve Çar Rusiyası kendi aralarında savaştı.Akabında sorunları bizim kafamızda partladı.Türkün birlikte kudretli olacağından korkup Hanlıkların iç savaşından yararlanıp milletimizin onayı olmadan "Gülüstan","Türkmencay" analaşmasıyla bizi ikiiye böldüler.Ana Vata nımın göğsünü Araz nehriyle parçaladılar.Ve yeraltı,yerüstü servetlerimizi sömürdüler.Şunlarla içleri rahat olmadı.Çar Rusiyası ellerinde maşa tutukları ermenilerin eliğle katliyamlar töretti.Türkiyeden kan kardeşimiz Nuru Paşanın desteğiyle soykırımın karşısı alındı.Milletimizin Vatan , Bayrak sevdalı mert evlatları Yakın Doğuda ilk Demokrasi Azerbaycan Türk Cumhuriyeti kurdular.Pasaportlarımızda milliyetimiz Türk olarak yazıldı.Devlet dili8miz Türk dili ilan edildi.Demokrasi inkişafımız, dikduruşumuz hep türk birlikteliğine karşı olan İran ve Çar Rusiyası uykularını kaçırıyorlardı.Ve şu sebepten dolayı yeni kurulmuş genc devletimizi Rusiya büyük harbi küvveyle işğal etti.Sonra canımızdan daha bir can alındı.Zengezuru Küreselde hep kirakeş - yersiz yurtsuz topraksız olan ermenilere verdiler.Kukla bir Ermeni devleti kurdular.Nahçıvanla,Can kardeşimiz Türkiye ile kara yolunu maksatlı olarak kapattılar.Tüm bunlar azmış gibi soyumuzdan ayırmak için bize "AZERİ"dediler.Türk kelimseini söylemeyi bile yasak ettiler.Türkiye ile elagesi olanı, Türkçülük ideolojisi tebliğ edeni hapsediyorlardı.On beş kardeş ismiyle kaniçen Sovyetler İmperiyasını kurdular.Türk olduğumuz için Azerbaycan türkleine hep övey anne gözüyle baktılar...Biliyor musun,Karabağ senin işğalının senariyoisu işte şu dönemlerden yazılmaya başlamıştı.Seni bizden ayırmak için çirkin oyunlar oynuyorlardı.Ermeni lobisi şu planı sağlamak için Kremilde mekama oturttuğu soysuzlara gerektiğinde iktidardakıların ayakkabılarını bile temizletiyorlardı.

Biliyor musun, Karabağ 1988-de artık senin işğal ocağın yakılmıştı. Katlyamına ferman verilmişdi.O dönemlerde Azerbaycan türklerinden tüm silahları , hatta av tüfenglerini,tapancaları bile topladılar.Ama ermenileri gizlice silahlandırdılar.1990-da Sovyetler Birliği  parçalandı.Bağımsızlı ğımıza kavuştuk.Senin facien de ele o dönemden başladı.Mükemmel ordusu, harbi teknikası olmayan, yenice ayakta durmaya çalışan Azerbaycana göz dağı vermek için 20 OCAK faciesi, Hocalı katlyamını törettiler soysuz, şerefsiz ermenilerin maşalığyla...

                                           ***

Az daha dayan,Karabağ...Tarihte Otuz Yıl Savaşı,1618ile 1648 yıllar arsında Orta Avrupada yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir.Avrupa tarihinde en uzun ve ykıcı savaş.Evet!30 yıl savaş halinde olmak çok zor.Avrupa devletleri bile dayanamdılar. Yıkıldılar.Fakat çağdaş devirde 1990-dan bu güne tam 30 yıl savaş halindeyiz.Bağımsızlık kazanmış Azerbaycanın canından can koparılsa da yıkılmadı.Coğrafi haritada ülkemin arazisi  Kartala benziyor.Biliyor musun, Karabağ sen şu Kartalın sağ bacağısın.Şovinistlerin desteğiyle soysuz ermeniler seni bizden koparsalar da Kartal Vatanım tek bacağıyla bile yıkılmadı.Bu yıllar erzinde topraklarımızı işğaldan azad etmek için harbi gücünü , kudretini artırmakla uğraştı.

Az daha dayan, Karabağ...Bu Vatanı bize kahraman dedelerimiz, atalarımız sağladı.Onların emaneti.İran mollaları, Rusiya ayıları soysuz ermenilere ne kadar destek olsalar da seni onların elinde bırakmayız..

                                 ***

Biliyor musun, Karabağ bağımsızlığımızı kazandığımız günden canımız kanımız bir olan Türkiyemize kavuştuk.Sovyetler Birliğinin uydurduğu on beş kardeş gibi değil,bir annenin ikiz evladı olan öğbeöz gerçek kardeşle rimiz onlar.Hep söylüyordum: "Benim iki gözüm var:Biri Azerbaycan, diğeri Türkiye".Orta Asiyadan 400 çadırla gelip devlet kurup,3 kıtada at oynadan Türkiyem.Canımız, kanımız sana feda..

Biliyorum Karabağ,soracaksın ki, 80 milyonluk Türkiye 30 yılda neden bizi işğaldan kurtarmadı? Haklısın da..Ama açıklaya bilirim canım Karabağım.Türkiye şu yıllar erzinde  hem iç savaşla terorla, PKK, YPG ve daha bu gibi"G"lerle uğraştı.Dışardan güc devletlerin basgısıyla mücadile ediyordu.Türkiyeni çökeltmek için her tür siyasi ekonomi sinsi oyunlar kurdular.Böyle bir zamanda kardeşlerimiz Rusiya gibi imperialist devleti karşısına almak iktidarında değildi.Türkiyenin Bölgesel güc olmasına her tür engeller koyuluyordu.Ama beceremediler.Türk Ordusu zaman zaman harbi küdretini artırdı.Bir çok ülkeyi geride bırakmayı başardı.Türk Ordusu dünya orduları sırasında üst yer almayı başardı ve Bölgesel güc oldu. İrakta, Suriyada , Libyada bir daha harbi gücünü gösterdi.Artık değil de Rusiya, hiç bir devlet Türkiyenin karşısında at oynatamaz...

Az daha dayan,Karabağ...Kardeşlerimizin Reisi Ali Baş Komandanımızla el eleverip sarıldığında öyle gururlanıyorum ki, kelimelerle bile ifade edemiyorum..Türkiye ile yapılan ekonomi , siyasi , harbi analşmalar sonucunda biz daha da güclü olduk.İnden böyle her devlet bu birliğimizi bozamayacağını anlamış olmalı.Bikliyor musun, Karabağ bu yakınlarda mollaların ve rus ayıların desteğiyle komşun Tovuz bölgesine saldırdılar. Kırtlağımızdan yapışmak için.Türkiyeye giden kara yolunu kapatmak ve petrol gaz  hatlarına sahiplenmek için..Rahat ol,canım.Hiç 30 saat geçmedi.Kudretli Ordumuz onlara gereken dersi verdi.Şehitlerimizin gisası alındı hem de fazlasıyla...Biliyor musun, can kardeşlerimiz - Reis şu saldırıya öyle bi tepki verdi ki,tüm dünya çalkalandı.Senin azadlığın için dünyanın her yerinde Ordumuza destek  aksiyası geçiriliyor.

Geliyoruz..Sadece sana değil,Zengezurumuza,aryı kalmış Nahçıvanımıza da kavuşacağız.Tüm Türk Dünyası ve dost ülkeler arkamızda..Reis her tür modern silahlar, harbi teknikanı emrimize verdiğini dünyaya ilan etti.CAN TÜRKİYE kardeşliğini tüm varlığıyla ortaya koydu..Geliyoruz!!!Karabağda kahramanlık destanı yazmaya geliyoruz!AyYıldızlı bayraklarımızı Hankendinde, Şuşada, Laçında zaferle, gururla dalğalandırmaya geliyoruz!Bütünleşmiş Azerbaycan olarak kardeşimiz Türkiye ile Karadan ve Denizden birleşmek için geliyoruz!Hankı devlet haritadan silinmek istiyorsa, bize karşı gelsin. 

          Sileriz diyoruzsak, sileriz...Çünki biz Bozkurtlarız...4.kıtada at oynatmak niyetinde olan TÜRKLERİZ!!!!

Az daha dayan,Karabağ...Hasrete son , Vüslata selam vermeye geliyoruz!TURAN Ordusunun ayak sesleri sana gelen yollarda duyulmakta....

          

  • Bu yazı 1358 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum

  YAZARIN DİĞER YAZILARI

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 34 20 5 9 65 34 69 +31
2 Trabzonspor 34 18 5 11 76 42 65 +34
3 Beşiktaş 34 19 10 5 59 40 62 +19
4 Sivasspor 34 17 8 9 55 38 60 +17
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 57 +24
6 Galatasaray 34 15 8 11 55 37 56 +18
7 Fenerbahçe 34 15 11 8 58 46 53 +12
8 Gaziantep FK 34 11 10 13 49 50 46 -1
9 Antalyaspor 34 11 11 12 41 52 45 -11
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 53 58 43 -5
11 Göztepe 34 11 14 9 44 49 42 -5
12 Gençlerbirliği 34 9 16 9 39 56 36 -17
13 Konyaspor 34 8 14 12 36 52 36 -16
14 Denizlispor 34 9 17 8 31 48 35 -17
15 Çaykur Rizespor 34 10 19 5 38 57 35 -19
16 Yeni Malatyaspor 34 8 18 8 44 51 32 -7
17 Kayserispor 34 8 18 8 40 72 32 -32
18 MKE Ankaragücü 34 7 16 11 31 56 32 -25
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 19 6 9 48 28 66 +20
2 BB Erzurumspor 34 18 8 8 42 26 62 +16
3 Adana Demirspor 34 17 7 10 71 43 61 +28
4 Akhisarspor 34 16 9 9 46 39 57 +7
5 Fatih Karagümrük 34 15 8 11 53 39 56 +14
6 Bursaspor 34 17 9 8 49 41 56 +8
7 Altay 34 14 8 12 48 37 54 +11
8 Keçiörengücü 34 13 10 11 33 28 50 +5
9 Ümraniyespor 34 12 14 8 48 51 44 -3
10 Menemenspor 34 11 12 11 42 46 44 -4
11 Giresunspor 34 12 14 8 39 47 44 -8
12 İstanbulspor 34 9 12 13 45 43 40 +2
13 Balıkesirspor 34 9 14 11 36 48 38 -12
14 Altınordu 34 8 13 13 37 44 37 -7
15 Boluspor 34 6 13 15 30 41 33 -11
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 41 56 30 -15
17 Adanaspor 34 3 19 12 30 55 21 -25
18 Eskişehirspor 34 7 21 6 34 60 12 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/07/2020 Kasımpaşa 3 - 2 Başakşehir FK
 25/07/2020 Göztepe 3 - 1 Sivasspor
 25/07/2020 Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor
 25/07/2020 Konyaspor 2 - 3 Alanyaspor
 25/07/2020 Denizlispor 0 - 1 MKE Ankaragücü
 25/07/2020 Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş
 25/07/2020 Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep FK
 25/07/2020 Fenerbahçe 3 - 1 Çaykur Rizespor
 24/07/2020 Antalyaspor 2 - 2 Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/07/2020 Osmanlıspor FK 4 - 3 Balıkesirspor
 19/07/2020 Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
 18/07/2020 Adana Demirspor 3 - 0 İstanbulspor
 18/07/2020 Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
 18/07/2020 Akhisarspor 3 - 4 Ankara Keçiörengücü
 18/07/2020 Giresunspor 1 - 2 Altay
 18/07/2020 BB Erzurumspor 4 - 1 Ümraniyespor
 18/07/2020 Fatih Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
 17/07/2020 Menemenspor 1 - 1 Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/03/2020 Van Spor 2 - 1 Ergene Velimeşe
 15/03/2020 Bodrumspor 0 - 1 Bandırmaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor 0 - 1 Niğde Anadolu FK
 15/03/2020 Ergene Velimeşe 0 - 3 Tuzlaspor
 15/03/2020 Van Spor 0 - 1 Sakaryaspor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor 0 - 3 Kastamonuspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Uşak Spor 3 - 0 Elazığspor
 14/03/2020 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/03/2020 Artvin Hopaspor 0 - 1 Sultanbeyli Bld.
 18/03/2020 Yomraspor 1 - 0 Serik Belediyespor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor 1 - 0 Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor 0 - 4 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor 0 - 0 Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. 2 - 2 Silivrispor
 15/03/2020 Çatalcaspor 1 - 1 24Erzincanspor
 15/03/2020 Tokatspor 1 - 2 1928 Bucaspor
 15/03/2020 Artvin Hopaspor 2 - 1 Çankaya FK
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
YUKARI