istanbul escort

istanbul escort

HABER AKIŞI

Ardahan da Mera, Göçerlerine İzin Yok"

 Tarih: 20-05-2019 20:21:22
Ardahan’da meraların tahrip edilmesinin önüne geçmek amacıyla, yerel üreticilerin hayvanlarına yetecek kadar olan meraların başka illerden gelen göçerlere yasaklanması hakkında Vali Masatlı Basın Açıklaması Yaptı
Ardahan’da meraların tahrip edilmesinin önüne geçmek amacıyla, yerel üreticilerin hayvanlarına yetecek kadar olan meraların başka illerden gelen göçerlere yasaklanması hakkında ve bazı basın yayın organlarında çıkan haksız ve karşılığı olmayan haberlere yönelik Vali Mustafa Masatlı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oktay Beşli birlikte basın açıklaması düzenlediler. VALİ MUSTAFA MASATLI: Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen Basın Açıklamasında, ilimizin ekonomisinin büyük oranda hayvancılığa bağlı olduğunu, hayvancılık denilince de meraların çok büyük önem arz ettiğini belirten Valimiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlimiz ekonomisi büyük oranda hayvancılığa bağlı olup hayvancılık için de meralar çok büyük önem arz etmektedir. İlimiz genelinde yaklaşık 350.000 adet büyükbaş, 75.000 adet kayıtlı küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 2014 yılında büyükbaş hayvan sayısı 288.000 iken 2019 yılında ise 350.000’e yükselmiştir. Küçükbaş hayvan sayısı 2014 yılında 48.000 iken 2019 yılında 75.000’e yükselmiştir. İlimiz mera alanları ise 197.000ha’dır. Hayvan sayıları ile mera alanları karşılaştırıldığı zaman ilimiz meralarının Ardahan’lı hayvan yetiştiricilerine dahi yetmediği belirlenmiştir. Bu sebeple ilimiz hayvan yetiştiricileri çevre illerde ihaleye girerek mera kiralamaktadır ve meraların yetersiz kalmasından dolayı tarla ve çayır alanlarında hayvan otlatılmaya başlanılmıştır. Bu durum hayvan yetiştiricilerinin ağır kış şartlarında ahırda kullanacakları kaba yem üretiminin azalmasına neden olmakta, kaba yem açığını gidermek amacı ile il dışından saman ve yem almak zorunda kalmaktadır. Bu da ilimiz hayvancılığını olumsuz yönde etkilemektedir. İlimizde Boğaaltı yani doğum yapabilecek durumda olan 135.000 hayvan bulunmaktadır ve her yıl yaklaşık 110.000 buzağı elde edilmektedir. İlimizin buzağı kayıp oranı yapılan alan taramalarında ölüm, kısırlık, hastalık ve diğer sebeplerden dolayı %16 olarak tespit edilmiştir. Oysa bu oranın Türkiye ortalaması % 5’ler civarındadır. Yaklaşık olarak 17.600 olan buzağı kaybının ilimiz ekonomisine yansıması 70 Milyon TL’dir. Diğer yıllar getirisi ve Türkiye hayvancılığına katkısı da hesap edilmemiştir. Kontrolsüz hayvan hareketleri bu kaybın oluşmasında en önemli faktörlerden biridir. İlimizde şap, şarbon, brucella, çiçek, kuduz ve bunun gibi hayvandan insana bulaşan zoonoz hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvanlar meraya çıkmadan tamamlanmaktadır. Mera sezonunun başlangıcından sonra İlimize kontrolsüz hayvan girişleri ile hastalıklar bulaşmakta, çıkan hastalıklar nedeni ile ilimiz karantina altına alınmakta, hayvan pazarımız kapanmakta ve yetiştiricilerimiz hayvanlarını satamadıkları için mağduriyet yaşamaktadırlar. Yine bu salgın hastalıklar nedeniyle et ve süt veriminde ciddi kayıplar meydana gelmektedir. Geçmiş yıllara bakıldığında Otlatma sezonunda, özellikle İl Komisyonca kiralama yapılan mera alanlarına komşu olan köylerde küçükbaş hayvan hastalıklarında normal dışı artışlar olduğu görülmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri hayvan hastalıkları ile mücadeleyide olumsuz yönde etkilemektedir. Ardahan ili Kafkas Arısı gen merkezidir. Kafkas ırkı Dünyanın 4 ırkından biridir. Bu nedenle bu arı ırkı genetik olarak koruma altına alınmıştır. Artvin hariç diğer illerden ilimize arılı kovan girişi kesinlikle yasaktır. Posof bölgesi ise tamamen giriş çıkışa yasak bölge olarak ilan edilmiştir. Mera alanlarındaki bitki çeşitliliğinin aşırı otlatmalara ve baskılamaya bağlı olarak azalması, arı hastalıklarının yayılmasına, verim düşüklüğü ve arı kayıplarına neden olmakta bu durumda Kafkas Arısı gen merkezi olan ilimiz arıcılığını ve arı üreticilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Daha önceki yıllarda Ardahan İl Mera Komisyonu tarafından yapılan kiralamalarda, Kontrolsüz olarak ilimize sevk edilen hayvanların kiralama alanları için belirlenen hayvan sayısının çok üzerinde hayvan getirildiği tespit edilmiştir. Örneğin; 3000 adet küçükbaş hayvan için kiralanan bölgeye 10000 adetten fazla küçükbaş hayvan otladığı belirlenmiştir. Küçükbaş hayvanların ağız yapısından dolayı mera otlarken bitkileri kökünden sökerek otladığı bilinmektedir. Bu durum ilimiz hayvanlarının beslenmesinde en önemli kaba yem kaynağı olan meralarımızın bilinçsiz ve aşırı otlatılması sonucu verimsizleşmesine ve hayvanların tüketmediği besleyici değeri bulunmayan istilacı bitkilerin çoğalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla geri dönüşümü imkansız noktaya gelen mera alanlarında artışlar meydana gelmiştir. Bu durumda mevcut mera alanları hayvanları besleyemez hale gelmekte ve bu durumda ki meraların geri kazanımı zor ve maliyetli olmaktadır. Fazla hayvan otlatılmaya devam edilmesi durumunda, söz konusu mera alanının verimsizleşeceği, doğal bitki örtüsünü kaybederek yem üretim gücünde düşüşler meydana geleceği önlenemez bir gerçektir. Vejetasyonu zayıflamış, yem verimi ve kalitesi düşük olan aşırı otlatılan meralarda hayvancılık faaliyetlerini yürütmek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sürdürülebilir Mera Hayvancılığı projesinin uygulanmasını imkansız kılmaktadır. 4342 sayılı Mera Kanunu’nun, 31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi b bendinde yer alan ‘’Mera, yaylak ve kışlaklar otlatma mevsimi dikkate alınarak ihale ile göçerlere kiralanır. Kiralamada öncelik aynı il nüfusuna kayıtlı göçerlere verilir. Onların talepleri karşılandıktan sonra, başka il nüfusuna kayıtlı göçerlerin talepleri karşılanır.’’ hükmüne istinaden Ardahan İl Mera Komisyonu tarafından İlimizde yapılan mera kiralamaları her yıl öncelikle yerli üreticinin ihtiyacını karşılamak amacı ile İlimiz hayvan yetiştiricilerine açılmakta olup İlimiz üreticilerinin talebinin karşılandıktan sonra İl dışından gelecek olan göçerlere açılmaktadır. Halihazırda ilimiz mera alanları, ilimiz hayvanlarına yetmemektedir. Ardahan Valiliği tarafından; 24.01.2019 tarihinde, Valilik Genel Emri yayımlanmadan önce ‘’Meralarımızın Kullanımı ve Kiraya Verilmesi’’ konulu İl ve İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti Başkanları, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Ziraat Odası Başkanları, Arıcılar Birliği Başkanı v.b Sivil Toplum Kuruluşlarının, İlçe Kaymakamları, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürleri, muhtarlar ve üreticilerin katılımı ile gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantı yapılarak öncelikli olarak meralarımızda tahribatın önlemesi, meraların uygun ve verimli bir şekilde kullanılması buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi, yerel üreticilerin korunması ve desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılarak İlimiz hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaçlarının karşılanması kararlaştırılmıştır. Akabinde 12.02.2019 tarihinde Valiliğimizce yayımlanan 2019/2 sayılı Valilik Genel Emri ile çevre illere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiş olup yıllardır ilimize il dışından gelen göçerlerinde mağduriyet yaşamamaları ve gerekli tedbirleri almaları için ilgililere bilgi verilmiştir. Bahse konu karar ani bir karar olmayıp otlatma sezonundan yaklaşık 4-5 ay önce alınmış bir karardır. Meralarımız toparlanıp, hayvanlarımızın istediğimiz ölçülere gelmesi halinde bu tedbirlerimiz tekrar gözden geçirilecektir. Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı, İlimizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve mevcut mera durumunun yerel üreticiye yetmeyecek hale gelmesi, Buzağı ölümleri ile et, süt ve diğer ürünlerin olumsuz etkilenmesi, Hayvan hastalıkları ile yapılan mücadeleyi olumsuz etkilemesi, Aşırı otlatmaya bağlı olarak meralarımızın verim ve kalitesinin düşmesine sebep olması, Tarım ve Orman Bakanlığının sürdürülebilir mera hayvancılığı politikasına uygun olarak ortak kararlar alınmıştır. Çevre illerin geçim kaynaklarının hayvancılık olması, Ardahan ilinde yaşayan insanlarında hayvancılıkla geçiniyor olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Her il kendi durumunu iyi analiz etmek, mevcut durumuna ve potansiyellerine uygun hareket etmek zorundadır. İlin hayvancılık mevcudunu korumak ve hayvancılık potansiyelini artırmak, bunun yanında mera gibi doğal kaynaklarımızın da sürdürülebilir olması için ilgili tüm kurumlarımız mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir.” İL GENEL MECLİS BAŞKANI MURAT DALANBAY: “Sayın Valimizin anlattığı sıkıntıların yanında görünmeyen sıkıntılar vardı. Belli bir yerden, belirli sayıda hayvana yetecek kadar mera alınıp, oraya fazla hayvan getirilerek, vatandaşlarımıza ait arazilerin tahrip ediliyordu. Ayrıca taşıyıcı hastalıkların ilimiz sınırlarına taşınması vakası vardı. En büyük sıkıntılarımızdan birisi de su kaynaklarımız konusudur ki birçok köyümüzün su kaynakları dere yataklarından karşılanıyor. Şimdi biz bu dere yataklarını korumamız lazım. Ve artık bölge hayvancılığımızda gelişiyor. Hayvan sayımız artışa geçti ve artık meralarımız bize yetmiyor. Göçerler dediğimiz insanlar bu bölgeye gelerek, sırtlarında silahlarla muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı tehdit ediyor. Artık buna bir dur denilmesi lazım. Biz bu kararı bundan dolayı aldık, arkasında da duracağız ve sonuna kadar götüreceğiz. “ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI YUNUS BAYDAR: “Meraların korunmasına ilişkin karar, STK temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar, belediye başkanları, parti temsilcilerinin de katılımıyla alınan bir karardır. Ardahan meraları başkalarının değil, öncelikli olarak Ardahanlı üreticilerin hakkıdır. Hayvan hareketlerinin fazla olması maalesef hayvan hastalıklarını da arttırıyor. Özellikle bizim hayvanlarımıza yeterli meralarımız var ve bu mera varlığından daha fazla istifade etmemiz gerekiyor. Burada 10 inekle çocuklarını geçindirmeye çalışan üreticimiz eğer zarar görüyorsa, dışarıdan birileri gelip de hayvanlarını mera kapasitesinden fazla hayvana otlatmasına biz yetiştirici birlikleri sessiz kalamazdık. Dolayısıyla Sayın Valimiz de buna sessiz kalmadı. Böylece bu karar alındı ve meraları kiralanmaya çıkıldı. Yüzde 90’ı da kiralanmış durumdadır. Fazla mera alanımızda kalmamıştır. Örneğin Hoçvan bölgesindeki bazı köylerde mera varlığı hayvanlarına yetmiyor. Böyle bir durumda başka illere mera kiralamamız doğru olmazdı. Sayın Valimizin bugün ki basın açıklamasını kurumum ve üyelerimiz adına destekliyorum.” ZİRAAT ODASI BAŞKANI LATİFŞAH SURAL: “Bu aldığımız karar, Sayın Valimize bizden taraf iletilmiştir. Üreticilerimiz, bize müracaat ederek, göçerlerin meralara verdiği zarar ve diğer sıkıntıları bize iletmiş, sahip çıkmamızı istemişlerdir. Göçerler konusunda çok şikayetler aldık. Bu şikayetler hiç azalmadı. Biz de bu konuyu Valimize ilettik. Sonuçta bizim için olumlu bir karar alındı. Sayın Valimizin bugün ki basın açıklamasını kurumum ve üyelerim adına destekliyorum.” ARICILAR BİRLİĞİ BAŞKANI İLHAN EVLİYAOĞLU: “Küçükbaş hayvanın ağız yapısı küçük olduğu için meralara daha fazla zarar veriyor. Ayrıca bitki floramıza da çok zarar veriyor. Sayın Valimizin bugün ki basın açıklamasını kurumum adına destekliyorum.” DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI OKTAY BEŞLİ: “Meralarımızın korunması anlamında alınan tüm kararlar bizim isteğimiz doğrultusunda alınmış bir karardır. Ben, Valimizin bugün ki basın açıklamasını kurumum adına destekliyorum.” dedi.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
Terör örgütü PKK'ya Bitlis'te darbe Terör örgütü PKK'ya Bitlis'te darbe Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla asker, polis ve sivilleri hedef..
Doğanşehir'de ambar yangını Doğanşehir'de ambar yangını Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin ambarında çıkan yangında hasar meydana..
Malatya'da uyuşturucunun zararları tiyatroyla anlatıldı Malatya'da uyuşturucunun zararları tiyatroyla anlatıldı MHP Malatya Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve ..
Küçük karaciğeri olanlar da artık donör olabilecek Küçük karaciğeri olanlar da artık donör olabilecek Türk cerrahlar, nakil yapılamayacak düzeyde küçük karaciğeri bulunan vericinin d..
  SİYASET HABERLERİ
Kılıçdaroğlu: Halkımızın iradesine güveniyoruz Kılıçdaroğlu: Halkımızın iradesine güveniyoruz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandır..
Bahçeli: Erken seçim bahsi açmak en büyük kötülüktür Bahçeli: Erken seçim bahsi açmak en büyük kötülüktür MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye artık esas gündemine dönmeli ve seçim..
İstanbul tercihini yaptı... İşte ilk sonuç İstanbul tercihini yaptı... İşte ilk sonuç YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağını kal..
Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İstanbu..
  DÜNYA HABERLERİ HABERLERİ
İtalyan mafya liderlerinden Morabito firar etti İtalyan mafya liderlerinden Morabito firar etti Uruguay İçişleri Bakanlığı, İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria bölgesinde fa..
Gülnara Kerimova 1,2 milyar dolarlık mal varlıklarını devlete iade etti Gülnara Kerimova 1,2 milyar dolarlık mal varlıklarını devlete iade etti Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un cezaevinde bulunan büyük kızı ..
Yüzyılın Anlaşması'nın detayları açıklandı Yüzyılın Anlaşması'nın detayları açıklandı ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşm..
Trump'tan İran açıklaması! Pazartesi günü başlıyor Trump'tan İran açıklaması! Pazartesi günü başlıyor ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran’a yeni yaptırımlar getirileceğini ..
  EKONOMİ HABERLERİ
Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır ve güçlüdür Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır ve güçlüdür Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Mü..
Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel M..
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye hakkında uluslararası kredi derecelendir..
Akfen Holding'den pay devri Akfen Holding'den pay devri Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değeri..
  SPOR HABERLERİ
Red Bull Cliff Diving Portekiz’de gerçekleştirildi Red Bull Cliff Diving Portekiz’de gerçekleştirildi Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de 2019’un dördüncü d..
Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu ..
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci oldu Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci oldu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSB..
Voleybol: 2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi Voleybol: 2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabındaki rakip..
  ERZURUM HABERLERİ
Ağır astım hastası doktor 3 seanslık yöntemle nefes buldu Ağır astım hastası doktor 3 seanslık yöntemle nefes buldu Erzurum'da 3 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu astım hastalığına yakalanan do..
Doğu'ya kavurucu sıcaklar geliyor Doğu'ya kavurucu sıcaklar geliyor Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde üç gün sıcak hava etkili olacak.Meteoroloji 12..
Grip şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun ölümünde ihmal iddiası Grip şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun ölümünde ihmal iddiası Erzurum'da polis memuru baba ile ebe annenin 6 yaşındaki oğulları Hulusi Erdem'i..
AA Bölge Müdürü Şekerci'den veda ziyaretleri AA Bölge Müdürü Şekerci'den veda ziyaretleri Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Hüseyin Yahya Şekerci, tayininin Bursa'..
  MAGAZİN HABERLERİ
Sırp popstar Alanya'da Sırp popstar Alanya'da Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkililerinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad..
Oryantal Didem yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı! Oryantal Didem yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı İbo Show'da ettiği danslarla..
Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı! Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı! Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Y..
Ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babası tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti! Ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babası tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti! Ünlü sunucu ve komedyen Ellen Degeneres, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu..
  ŞİRKET HABERLERİ
 Pegasus 150 pilot istihdam edecek Pegasus 150 pilot istihdam edecek Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilo..
TOTAL 14 ilde ustalarla buluşacak TOTAL 14 ilde ustalarla buluşacak Türkiye’de madeni yağ sektörünün önde gelen üreticisi TOTAL, 2019 boyunca 14 ild..
n11.com’a özel yüzde yüz pamuklu nevresimler satışta n11.com’a özel yüzde yüz pamuklu nevresimler satışta e-ticaret platformu n11.com, rüya gibi bir uyku deneyimi için n11.com’a özel haz..
Alman Daimler kar beklentisini revize etti Alman Daimler kar beklentisini revize etti Mercedes-Benz'in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG, 12 ay içinde ..
  BÖLGE HABERLERİ
Araçlar bu hale geldi... İki kardeşin feci sonu! Araçlar bu hale geldi... İki kardeşin feci sonu! Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Nalınlar Kavşağı'nda yağış sebebiyle kayganlaşan yo..
İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var Batman’ın Kozluk ilçesinde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavga..
Arişten Alyans Ziyafeti Arişten Alyans Ziyafeti Aile toplumun en temel yapı birimidir. Toplumların temelini oluşturan aile bağın..
  Profesyonel Hizmetler HABERLERİ
Ülkemize ve markalarımıza güvendiğimiz için sermaye artışı yaptık Ülkemize ve markalarımıza güvendiğimiz için sermaye artışı yaptık Doğtaş Kelebek Mobilya Başkanı Davut Doğan; “Ülkemize ve markalarımıza güvendiğ..
Habere Kolay Ulaşım İçin Doğru Adres Habere Kolay Ulaşım İçin Doğru Adres Günümüzde insanların haberlere ulaşmak için kullandıkları farklı kaynaklar mevcu..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
LİNKLER
Yukarı